Meditacija na notranjo Svetlobo in Zvok

Telesni, umski in duhovni blagor

Ste najvišja resničnost, ste duša. Resnica je, da ste večna blaženost. Ste popolna zavest, podoba brezmejnega miru.

Sant Baljit Singh Ji

Kaj je Sant Mat?

Sant Mat je starodavni, duhovni način življenja, ki nam pomaga razviti spoštovanje, zaupanje in ljubezen do vseh ter v polnosti odkriti naš potencial kot človeška bitja. To je način življenja, ko živimo v skladu z višjimi vrednotami in z redno meditacijo na notranjo Svetlobo in Zvok skrbimo za svojo dušo. Vez z notranjo Svetlobo in Zvokom vzpostavi zdaj živeči duhovni Učitelj.

Naučiti se načina življenja, ki ga nudi Sant Mat je brezplačno in ponujeno v duhu sočutja in služenja. Ta način življenja prakticirajo milijoni ljudi po vsem svetu, ki pripadajo različnim kulturam.

Sant Mat način življenja

Dobrobiti načina življenja poti Sant Mat so vse večja notranja moč, mir in vedenje. V nas se prebudi večje sočutje in razumevanje, želja služiti človeštvu in globlje razumevanje smisla življenja.

Cilj poti Sant Mat je spoznati sebe kot dušo in postati eno s Stvarnikom.

Kaj je duša?

Če bi si dušo predstavljali kot čustvo, bi le-to morda bilo najbližje izkustvu neizmerne sreče in ljubezni v njuni najčistejši, brezpogojni in nesebični obliki. Če pa bi si dušo predstavljali kot nekaj, kar lahko vidimo, bi bila podobna čisti beli svetlobi, ki je svetlejša od milijona sonc.

A ti opisi ne morejo zares izraziti vsega, kar duša je. Duše se ne da opisati z besedami. Lahko jo le doživimo. Duša je zavest v svoji najčistejši obliki.

Sedanji Učitelj Sant Baljit Singh Ji vas vabi, da raziščete to resničnost tako, da začnete meditirati in živeti na način, da razvijete svojo zavest. Kot ima drevo, ki je skrito v semenu, možnost, da pod ugodnimi pogoji zraste, tako ima vsak sposobnost, da razvije svoje Vzvišeno Življenje.

Kaj je meditacija?

Vsako delovanje, ki zahteva osredotočenost, se običajno konča s predvidenim izidom. Na primer, če je naš cilj priprava okusnega obroka, se bomo osredotočili na pripravo hrane. Če je naš cilj pridobiti si več znanja o določeni stvari, bomo verjetno vso pozornost posvetili branju knjige o tej temi. Več kot posvetimo pozornosti neki dejavnosti, boljši bodo rezultati.

Enako je, ko si prizadevamo za duhovni cilj. Meditacija, ki je izvedena na določen način, bo prinesla določen rezultat. Na voljo je veliko meditacijskih tehnik in morda smo zbegani glede tega, katero naj izberemo. Zato je pomembno, da vemo, kaj je namen in cilj neke tehnike, preden se odločimo, da jo bomo izvajali.

Namen meditacije, ki jo uči Sant Baljit Singh Ji, je spoznanje sebe kot duše.

Kaj sta notranja Svetloba in Zvok?

Vsi poznamo svetlobo in zvok, ki ju zaznavamo s svojimi fizičnimi očmi in ušesi. Toda notranja Svetloba in Zvok se nanašata na nekaj drugega – to sta dve frekvenci subtilne oblike energije, ki je v nas in v vsem okoli nas. Ta energija je ustvarjalna moč, je izvor vseh stvari.

Notranja Svetloba in Zvok imata zelo pomemben in točno določen cilj. Nista le ustvarjalna sila, ampak tudi sredstvo, s katerim se lahko s pomočjo meditacije vrnemo k izvoru te ustvarjalne moči. Sta kot lestev, ki omogoča pomikanje navzgor in navzdol. Notranja Svetloba in Zvok sta ustvarila vse, kar obstaja in ko meditiramo nanju, nam služita kot sredstvo, s katerim lahko dosežemo svoj izvor, ustvarjalno moč, Boga.

Notranje Svetlobe in Zvoka ne moremo videti in slišati s fizičnimi očmi in ušesi. Ko natančno usmerimo pozornost v svojo notranjost, lahko izkusimo to subtilno obliko energije, ki nas vodi do končnega cilja.

Meditacija na notranjo Svetlobo in Zvok pomeni, da se popolnoma skoncentriramo na Svetlobo ali na Zvok. Ta meditacija je vaja. Kot vsaka veščina tudi ta zahteva redno vajo, da bi lahko dosegli stanje popolnosti. Ko se izurimo v njej, nas naša popolna osredotočenost na notranjo Svetlobo in Zvok vodi v samouresničenje, do spoznanja sebe kot duše.

Etično življenje: Kaj nam pomaga pri redni meditaciji?

Etično življenje pomeni, da spoštujemo vse ljudi. Naša dejanja izhajajo iz sočutja in ljubezni. Dobre misli, besede in dejanja so preprosta, a globlja načela. Poštenost, integriteta, ponižnost, služenje in izogibanje vsemu slabemu so temelj duhovnega življenja.

Ljudje smo družabna bitja, ustvarjena za skupno življenje, sodelovanje in medsebojno služenje. Sposobnost človeštva, da sodeluje in si pomaga, je dosegla zelo visoko stopnjo. Razvijanje in udejanjanje teh lastnosti – pomoč tistim, ki so v stiski – so del etičnega življenja.

Prehranjevanje z vegetarijansko hrano je primer sočutnega delovanja. Vegetarijanska prehrana je najprimernejša za duhovno življenje.

Kdo je Sant Baljit Singh Ji?

Sant Baljit Singh Ji si prizadeva človeštvu prinesti mir, harmonijo in srečo ter pomaga lajšati trpljenje. Njegov namen je pomagati drugim. Neutrudno nudi pomoč tistim, ki potrebujejo pomoč in se po svojih najboljših močeh trudi služiti ljudem v stiski.

Enost v različnosti, služenje človeštvu, sočutje do vseh, naravni način življenja in predanost vsepričujočemu Bogu, ki prežema vse, je temeljni nauk Sant Baljita Singha Ji. Vsakogar spominja na to, kako pomembno je, da spoznamo svojo veličino, da smo duše in deli svoje znanje in izkušnje z vsemi, ki jih to zanima. Njegove organizacije po vsem svetu sprejemajo njegov nauk kot navdih za svoje dobrodelno delo.

Sant Baljit Singh Ji se je rodil v skromnem okolju in odraščal na podeželju Indije. Njegovo iskanje globljega smisla življenja se je začelo v mladosti, ko je navdušeno poslušal svojega očeta recitirati Bhagavad Gito. Kasneje je misel, ki jo je slišal v šoli: »Bog je ljubezen«, v njem prižgala iskro duhovnega iskanja. V mladosti je začel prostovoljno delati v ašramih in templjih.

Delal je kot inženir v trgovski mornarici in hkrati sledil duhovni poti, preden se je posvetil služenju človeštvu. Čeprav večino svojega časa posveti duhovni praksi, še naprej služi in pomaga ljudem po vsem svetu.

Sporočilo Sant Baljita Singha Ji je, da smo vsi del velike Božje družine. Zato moramo ljubiti, spoštovati in služiti Božanskemu v vseh oblikah, v vsakem človeškem bitju, v živalih in v vsej naravi.

Želite izvedeti več?

Naši centri in meditacijske skupine so v številnih mestih in krajih po vsem svetu. Nudimo programe za tiste, ki jih zanimajo nauki Sant Baljita Singha Ji. Udeleženci teh programov prejmejo smernice za to, kako živeti v skladu z višjimi vrednotami in skrbeti za dušo. Ti programi pripravijo udeležence za to, da se lahko naučijo meditacije na notranjo Svetlobo in Zvok.

Za več informacij o programih in centrih, ki so vam najbližje, napišite svoja vprašanja na obrazec “Vzpostavite stik z nami“.

Naši dobrodelni blogi

Knjige, DVD-ji, CD-ji, itd.

KNJIGE IN MEDIJI NA VOLJO PRI

Vzpostavite stik z nami