Meditation på det inre Ljuset och Ljudet

Fysiskt, psykiskt och andligt välbefinnande

Din högsta verklighet är att du är en själ. Evig lycka är din sanning. Du är allomfattande medvetenhet, en bild av oändlig frid.

Sant Baljit Singh Ji

Vad är Sant Mat?

Sant Mat är en urgammal, andlig livsstil som innebär att utveckla respekt, tillit och kärlek till alla och att upptäcka vår fulla potential som människor. Det är en livsstil i harmoni med högre värden som vårdar vår själ genom meditation – den regelbundna kontakten med det inre Ljuset och Ljudet. Den kontakten görs tillgänglig genom en levande andlig lärare.

Att lära sig Sant Mat livsstil är alltid gratis och erbjuds i en anda av medkänsla och service. Miljontals människor världen över från olika kulturer praktiserar det här sättet att leva.

Sant Mat livsstil

Fördelarna med Sant Mat livsstil är bland annat ökad inre styrka, lugn och klarhet. Man upptäcker en större medkänsla och förståelse, en känsla av att tjäna mänskligheten och bättre insikt om sitt syfte i livet.

Målet med Sant Mat är att vi ska lära känna oss själva som själ och inse vår enhet med Skaparen.

Vad är själen?

Om vi skulle föreställa oss själen som en känsla kan den närmaste upplevelsen vara överväldigande lycka och kärlek i dess renaste, mest villkorslösa och osjälviska form. Om vi skulle föreställa oss själen visuellt skulle den kanske likna ett rent vitt ljus som är klarare än en miljon solar.

Men dessa beskrivningar kan inte tillräckligt förmedla allt vad själen är. Själen kan inte beskrivas i ord – den kan bara upplevas. Den är medvetande i sin renaste form.

Den nuvarande mästaren, Sant Baljit Singh Ji, bjuder in dig att utforska denna verklighet genom att förmedla en meditation och ett levnadssätt som gör det möjligt för dig att utveckla ditt medvetande. Likt ett träd som ligger latent i ett frö, redo att gro under rätt förhållanden, har vi alla förmågan att utveckla vårt Högsta Liv.

Vad är meditation?

Alla handlingar som kräver fokuserad uppmärksamhet görs vanligtvis med ett avsett resultat. Om vi till exempel har som mål att laga en utsökt måltid skulle vi koncentrera vår uppmärksamhet på att förbereda maten. Om vi har som mål att öka våra kunskaper i ett visst ämne kan vi lägga all vår koncentration på att läsa en bok om det ämnet. I allmänhet gäller att ju mer vi ägnar oss och vår uppmärksamhet åt en aktivitet, desto mer uttalade blir resultaten.

Samma sak gäller när man strävar efter ett andligt mål eller en andlig målsättning. En specifik meditation som utförs på ett specifikt sätt kommer att ge ett specifikt resultat. Det finns många meditationstekniker och det kan vara förbryllande att avgöra vilken man ska välja. Därför är det viktigt att förstå syftet och målet med tekniken innan man väljer att utöva den.

Syftet med den meditation som Sant Baljit Singh Ji lär ut är att man ska kunna lära känna och inse sig själv som själ.

Vad är det inre Ljuset och Ljudet?

Vi känner alla till fysiskt ljus och ljud som uppfattas av våra fysiska ögon och öron. Men det inre Ljuset och Ljudet syftar på något annat – det är två frekvenser av en subtil form av energi som finns inom oss och i allt runt omkring oss. Denna energi är den skapande kraften, källan till allting.

Det inre ljuset och ljudet har ett mycket viktigt och specifikt syfte. Det är inte bara den kreativa kraften, utan också den mekanism genom vilken man kan återvända till källan till den skapande kraften genom meditation. Det är som en trappa som ger en möjlighet att gå både upp och ner. Det inre Ljuset och Ljudet skapar allting, och när vi mediterar på dem fungerar de som ett sätt för oss att nå vår ursprungliga källa, den skapande kraften, Gud.

Det inre Ljuset och Ljudet kan inte upplevas av våra fysiska ögon och öron. Endast genom att noggrant placera vår uppmärksamhet på vissa punkter i vårt inre kan vi uppleva denna subtila form av energi och ledas fram till vårt slutliga mål.

Att meditera på det inre Ljuset och Ljudet innebär att man koncentrerar sig helt och hållet på det ena eller det andra av de två. Det är en övning och som alla andra färdigheter krävs det regelbundna ansträngningar för att fullborda den. När den väl är fulländad leder den totala absorptionen av vår uppmärksamhet på det inre Ljuset och Ljudet till självförverkligande – att känna oss själva som själ.

Etisk livsstil: Hur kan man stödja denna meditationsövning?

Ett etiskt liv är ett liv som förs med respekt för alla, där våra handlingar inspireras av medkänsla och kärlek. Goda tankar, ord och handlingar är enkla men djupgående principer. Ett liv som präglas av ärlighet, integritet, ödmjukhet, tjänstvillighet och avhållsamhet från all skada är grunden för ett andligt liv.

Människan är en social varelse som är skapad för att leva tillsammans, samarbeta och tjäna varandra. Mänsklighetens förmåga att samarbeta och samverka har lett till fantastiska prestationer. Att vårda dessa egenskaper och använda dem för att stödja dem som är i nöd är en naturlig del av en etisk livsstil.

Att följa en vegetarisk kost är ett exempel på medkänsla i praktisk handling. Därför är vegetarisk kost bäst lämpad för ett andligt liv.

Vem är Sant Baljit Singh Ji?

Sant Baljit Singh Ji strävar efter att skapa fred, harmoni och lycka för mänskligheten och hjälpa till att lindra lidande. Hans enda motivation är att hjälpa andra. Han bistår outtröttligt de behövande och gör alltid sitt bästa för att tjäna de mindre lyckligt lottade.

Enhet i mångfalden, service till mänskligheten, medkänsla för alla, en naturlig livsstil och hängivenhet till den allestädes närvarande Gud som genomsyrar allt är hörnstenarna i det Sant Baljit Singh Ji lär ut. Han påminner alla om vikten av att inse sin egen storhet på själens nivå och delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter till alla som är intresserade. Hans organisationer runt om i världen omfamnar hans undervisning som inspiration för sitt välgörenhetsarbete.

Sant Baljit Singh Ji föddes och växte upp på den indiska landsbygden i en anspråkslös miljö. Han började redan i unga år att förstå livets djupare mening, inspirerad av att lyssna till sin far när han läste Bhagavad Gita. Senare utlöste ett citat i hans skola, ”Gud är kärlek”, hans andliga sökande. I sin ungdom började han arbeta som volontär i ashrams och tempel.

Han arbetade som ingenjör i handelsflottan och sökte sig samtidigt till andlighet innan han ägnade sig åt att tjäna mänskligheten. Även om han nu ägnar mycket av sin tid åt andliga övningar fortsätter han att tjäna och hjälpa människor över hela världen.

Sant Baljit Singh Jis budskap är att vi alla är en del av Guds stora familj. Därför ska vi älska, respektera och tjäna det Gudomliga i alla former, inklusive våra medmänniskor, djuren och naturen.

Vill du veta mer?

Våra lokaler och meditationsgrupper finns i många städer och orter runt om i världen. Vi erbjuder introduktionsprogram för dem som vill utforska Sant Baljit Singh Jis budskap. Deltagarna i dessa program får vägledning om den stödjande livsstil som harmoniserar med högre värden och vårdar själen. Dessa program förbereder deltagarna för att lära sig meditationen på det inre ljuset och ljudet.

Om du vill ha mer information om de program och lokaler som ligger närmast dig kan du skicka en förfrågan till oss genom att använda formuläret Kontakta Oss nedan.

Våra bloggar om välgörenhet

Böcker, DVDer, CD-skivor, etc.

BÖCKER OCH MEDIA SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FRÅN

Kontakta Oss